Jelastar

Kontakt

„Moto firme ENERGIJA U CIKLUSU PRIRODE najbolje karakteriše opredeljenost kompanije da i naredni niz godina ostane lider u proizvodnji biomase.“

Pitajte nas
PPU DOO Star Jela

Bjelopoljski put bb
31300 Prijepolje
Srbija

Ostali podaci

PIB: 106573488
Matični broj: 20634081
Tekući račun: 310-214578-74 NLB Banka

Osnivač: Đorđe Ljujić

Telefoni i mejlovi

+381 33 782 777
+381 33 782 777

info@jelastar.rs

E-mail za posebne informacije:

Prodaja peleta:    pelet@jelastar.rs

Finansije:        finansije@jelastar.rs

Knjigovodstvo: knjigovodstvo@jelastar.rs

Pravna služba:

pravnasluzba@jelastar.rs