Jelastar

Biomasa

Neiskorišćen potencijal

Biomasa, najveći potencijal među obnovljivim izvorima energije ali je i dalje neiskorišćen. Svoju poslovnu politiku već dugi niz godina baziramo upravo na proizvodnji biomase (SEČKE) koja nam je prioritetan zadatak.

Šta je biomasa?

Biomasa se smatra obnovljivim izvorom energije. Ona je obično sačinjena od biljne mase, uključujući proizvode, nusproizvode i ostatke te billjne mase. U biomasi nema štetnih ili opasnih materija koje se mogu naći u bojenom i na neki drugi način tretiranom drvetu u procesima drvoprerađivačke industrije.

Nemački dokument BIOMASS Ordinance on Generation of Electricity from Biomass  (Biomass Ordinance – Biomasse V) daje detaljan opis o tome šta se smatra biomasom.

Šta biomasa jeste?

Zbog česte zabune predstavljamo Vam šta se tačno podrazumeva pod biomasom kao obnovljivim gorivom.

Biljke i delovi biljaka

Gorivo dobijeno od biljaka i delova biljaka čije su sve komponente i međuproizvodi proizvedeni od biomase

Otpadno drvo pri preradi drveta i u industriji drvenih materijala

Biomasa nije

U Srbiji postoji značajan potencijal obnovljivoh izvora energije u iznosu od više od tri miliona tona ekvivalentne nafte godišnje. Oko 80% ovog potencijala čini biomasa. Istovremeno, ukupna potrošnja fosilnih goriva je na nivou od 12 miliona tona ekvivalentne nafte. Kada bi se iskoristilo samo deset odsto potencijala biomase u iznosu od 2,6 miliona tona tona ekvivalentne nafte radi obezbeđivanja toplotnih energetskih usluga u sektoru domaćinstva, za šta se godišnje u Srbiji potroši oko 2,5 miliona ekvivalentne nafte, ušteda na račun smanjenog uvoza iznosila bi 60 miliona evra godišnje.

Treset

Fosilna goriva

Gas iz deponija u zemljištu

Primena

Pricenjeno je da je svake godine i Srbiji proizvedeno 12,5 miliona tona biomase a najveći deo se ne koristi na razuman i racionalan način. Energija koja bi se godišnje mogla dobiti koriščćenjem biomase u Srbiji procenjena je na 3,19 miliona tona ekvivalentne nafte. Od toga se 1,67 miliona tona odnosi na poljoprivredu a 1,52 miliona tona na šumsku biomasu.

01 grejanje stambenih, privrednih i poljoprivrednih objekata

02  ko-sagorevanje ili potpuna zamena mazuta i lož ulja

03  proizvodnja električne energije i toplotne energije

04  proizvodnja biogasa i biogoriva za saobraćaj